axi
, =s (L). An axis, axle

Dictionary of word roots and combining forms . . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Axi — bezeichnet: Alexej Stachowitsch, ein österreichisch russischer Autor, Pädagoge, Philosoph, Liedermacher, Techniker, Pfadfinder und Wandervogel Die Abkürzung AXI bezeichnet: Advanced eXtensible Interface Bus (AXI), ein Computer Bus der Advanced… …   Deutsch Wikipedia

  • axi — |àcsi| s. m. Pimenta da Guiné. axi interj. [Brasil] Tédio; aversão, repugnância …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • axi- — |cs| elem. de comp. Exprime a noção de eixo (ex.: axissimetria).   ‣ Etimologia: latim axis, is, eixo …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • axı — əd. Əvvəlki fikri əsaslandırmaq, yaxud bir şeyi sübut etmək, ifadəni gücləndirmək üçün söylənir, bəzən etiraz, narazılıq, məzəmmət, bəzən də xahiş, təkid bildirir. Niyə belə yubanırsan, axı işə gecikirsən. Axı bu bir həqiqətdir. Axı o… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axı — I (Balakən) meşəlik və ya kolluq yerləri təmizləyərək düzəldilmiş əkin sahəsi. – Bizim qalxozda altı heqtar yer axıdı II (Ordubad) kirvə. – Uşax sünnət olunanda oni tutan adama axı deyərıx …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axi- — a combining form meaning axis : axial; axilemma. Also, axo ; esp. before a vowel, ax . [comb. form repr. L axis axle, wheel; c. Gk áxon, Skt áksas, Lith ašìs, OCS osi, OE eax] * * * …   Universalium

  • axi — anaphylaxie apraxie ataraxie ataxie axis chiropraxie chronaxie dyspraxie galaxie praxis prophylaxie protogalaxie radio taxi rhéotaxie stéréotaxie taxi taxie thanatopraxie trophallaxie zootaxie épistaxis …   Dictionnaire des rimes

  • AXI — abbr. axiom …   Dictionary of abbreviations

  • axi- — combining form Etymology: Latin, axle, axis, from axis more at axis 1. : axis axiform 2 …   Useful english dictionary

  • axi(o)- — [L. axis, q.v.] a combining form denoting relationship to an axis. In dentistry, it is used in special reference to the long axis of a tooth, as in the names of cavity angles. See specific terms …   Medical dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”